News & Events

Tuesday, 14:51- 24/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Và Quy Chế Quản Trị Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Monday, 14:41- 23/04/2018 .
Thông báo V/v Thay đổi tên và mẫu dấu Công ty Camimex Group
Saturday, 07:40- 21/04/2018 .
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Saturday, 09:46- 21/04/2018 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2018 như sau :
Thursday, 14:08- 19/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 : ---------------------------------------------------------- ...
Saturday, 08:05- 31/03/2018 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 như sau :