Báo cáo tài chính

Thứ bảy, 14:19Ngày 22/10/2016 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí III Năm2016 như sau :
Thứ bảy, 14:16Ngày 22/10/2016 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Quí III Năm2016 như sau :
Thứ hai, 10:36Ngày 15/08/2016 .
Thứ hai, 10:33Ngày 15/08/2016 .