News & Events

Monday, 14:27- 09/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group Trao Tặng Máy Thở, Thuốc Và Vật Tư Y Tế Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí ...
Tuesday, 17:28- 03/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Mua Cổ Phần Tại Công Ty Cổ Phần Camimex Foods-------------------------------------------------- ...
Friday, 14:28- 30/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Năm 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 10:00- 28/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng, Bản Cáo Bạch , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán ...
Saturday, 08:10- 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm---------------- ...
Saturday, 08:09- 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Thông Qua Triển Khai Phân Phối Cổ Phiếu CMX-------------------------------------------- ...