News & Events

Tuesday, 09:48- 08/12/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD ------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 14:39- 11/11/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Văn Thắng ---------------------------------------------------------------- ...
Friday, 14:51- 06/11/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Đức Cường ------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 10:53- 21/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty --------------------------------------------- ...
Tuesday, 08:12- 20/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Qúi III Năm 2020 ---------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 09:51- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hđqt Về Việc Góp Vốn Và Cử Người Đại Diện Quản Lý Vốn Tại Công Ty TNHH LD Công Nghệ Cao Camimex ------------ ...