Tin thủy sản

Công Bố Kết Quả Xếp Hạng Tín Nhiệm Lần Đầu: Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Thứ tư, 18:39Ngày 12/04/2023 .

Ngày 31/03/2023, FiinRatings trân trọng công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Camimex Group (“CMX”) ở mức BB với triển vọng: Ổn định.
Triển vọng ổn định phản ánh quan điểm của FiinRatings về việc điểm xếp hạng tín nhiệm của CMX tiếp tục duy trì trong 12 tháng tới. Triển vọng 'Ổn định' của FiinRatings về CMX thể hiện (i) năng lực và kinh nghiệm 40 năm của CMX trong ngành và (ii) lợi thế về sản phẩm tôm sinh thái, CMX là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai tôm sinh thái từ năm 2000.

Chi tiết về công bố XHTN này được trình bày TẠI ĐÂY

Lưu ý: Nội dung Công bố là các tuyên bố về ý kiến và quan điểm của FiinRatings trong thời điểm thực hiện Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành. Các ý kiến, phân tích và quyết định xác nhận xếp hạng của FiinRatings không phải là khuyến nghị để mua, nắm giữ hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào