Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 17:36Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ Trái phiếu bán niên năm 2023 ---------------------------------------------------
Thứ ba, 17:23Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 ----------------------------------------------------- 
Thứ ba, 11:20Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Camimex Group ---------------------------
Thứ ba, 09:39Ngày 22/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group
Thứ bảy, 11:33Ngày 29/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 -----------------------------------------------------------
Thứ sáu, 16:32Ngày 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------