Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 07:49Ngày 02/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 ................................................................................ ...
Thứ tư, 07:43Ngày 01/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 16 ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 09:53Ngày 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Đặng Ngọc Sơn ---------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 09:51Ngày 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nguyễn Trọng Hà-------------------------------------------- ...
Thứ hai, 15:51Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Huỳnh Hữu Nhân------------------------------ ...
Thứ hai, 15:49Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Hà Văn Bằng------------------------------------------------ ...