Thông cáo báo chí

Thứ năm, 15:46Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 18:43Ngày 04/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Camimex Đã Mua Sở Hữu 24,5% Seanamico ------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 09:38Ngày 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group và Giấy đăng ký, giấy ủy ...
Thứ tư, 15:01Ngày 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT V/v Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng ---------------------- ...
Thứ tư, 14:20Ngày 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:32Ngày 18/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -- Nghị Quyết HĐQT V/v Đầu Tư Mua Thêm 696.500 Cổ Phần SNC ----------------------------------------------------------------------------------------- ...