Thông cáo báo chí

Thứ bảy, 09:14Ngày 30/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Camimex Group Ngày 29/04/2022  ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 15:46Ngày 29/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Xác Nhận Về Việc Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp (Bổ Sung Chi Tiết Mã Ngành 6810)  ------------------------ ...
Thứ bảy, 17:19Ngày 23/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:22Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành 30 Triệu Cổ Phần ------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:07Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:36Ngày 12/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Định Kỳ Về Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu ----------------------------------------------------------------- ...