Thông cáo báo chí

Thứ ba, 11:10Ngày 17/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -  BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN TRỌNG HÀ-----.--------------------------------------------- ...
Thứ ba, 14:31Ngày 17/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP VỐN THIÊN NIÊN KỶ -----.------------------------------- ...
Thứ năm, 11:10Ngày 12/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CBTT CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX ĐÃ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG ...
Thứ tư, 11:11Ngày 11/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX CORP - CAMIMEX CORP: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ  - TV HĐQT CÔNG ...
Thứ sáu, 11:11Ngày 06/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - TV HĐQT CÔNG TY. ----------------------------------- ...
Thứ năm, 11:11Ngày 05/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ÔNG NGUYỄN AN NINH. -------------------------------------------------- ...