Thông cáo báo chí

Thứ hai, 13:27Ngày 14/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Liên Quan Của Người Nội Bộ Bà Vũ Thị Bích Ngọc Mua 1.000.000 Cổ Phần
Thứ sáu, 11:33Ngày 11/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Số Lượng CP Sở Hữu Của CĐL, Nhà Đầu Tư Năm Giữ 5% Trở Lên Công Ty TNHH ES VINA
Thứ năm, 16:04Ngày 10/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ------------------------------------------------------ ...
Thứ năm, 16:02Ngày 10/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Huỳnh Công Nhân
Thứ sáu, 16:21Ngày 28/10/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Bổ Sung Tài Sản Đảm Bảo Phát Hành Trái Phiếu
Thứ năm, 17:03Ngày 20/10/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Công ty TNHH ES VINA