Thông cáo báo chí

Thứ tư, 15:01Ngày 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT V/v Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng ---------------------- ...
Thứ tư, 14:20Ngày 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:32Ngày 18/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -- Nghị Quyết HĐQT V/v Đầu Tư Mua Thêm 696.500 Cổ Phần SNC ----------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:30Ngày 18/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Toàn Bộ Nội Dung Liên Quan Đến Việc Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, Ngày ...
Thứ năm, 08:22Ngày 13/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Công Ty Tnhh Es Vina Ngày 12/04/2023 ----------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 13:07Ngày 05/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán CMX của ...