Thông cáo báo chí

Thứ ba, 11:10Ngày 10/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Hướng Dẫn Quy Trình Mua Cổ Phiếu (Dành Cho Cổ Đông Hiện Hữu Chưa Lưu Ký) ---------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 17:28Ngày 03/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Mua Cổ Phần Tại Công Ty Cổ Phần Camimex Foods-------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:28Ngày 30/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Năm 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 10:00Ngày 28/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng, Bản Cáo Bạch , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán ...
Thứ bảy, 08:10Ngày 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm---------------- ...
Thứ bảy, 08:09Ngày 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Thông Qua Triển Khai Phân Phối Cổ Phiếu CMX-------------------------------------------- ...