Liên hệ

CAMIMEX GROUP

 

 TRỤ SỞ CHÍNH 

 Địa chỉ: 333 Cao thắng, phường 8,  cà mau, tỉnh cà mau, Việt Nam
 Điện thoại: 02903 831608, Fax: 02903 832297
 Email: cmc@camimex.com.vn | Website: camimex.com.vn

    VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Địa chỉ : 02 Đường Số 28,  Phường An Phú, Khu đô thị An Phú An Khánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện Thoại: +84 911 18 7171