Thông cáo báo chí

Thứ ba, 16:03Ngày 18/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX -  Công Bố Thông Tin Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu ------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 08:08Ngày 14/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ  ------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 10:39Ngày 06/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG - ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG  ----------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 16:59Ngày 31/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY --------------------------- ...
Thứ năm, 16:53Ngày 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và Thông ...
Thứ năm, 16:48Ngày 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÔNG QUA TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CMX---------------------------------------------------- ...