Báo cáo tài chính

Wednesday, 15:02- 20/01/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020 ----------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 08:12- 20/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Qúi III Năm 2020 ---------------------------------------------------------------------------------- ...
Friday, 17:22- 28/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020  ------------------------------------------------------- ...
Monday, 10:14- 20/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020  ----------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 13:42- 21/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2020 .............................................................. ...
Thursday, 14:35- 02/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 ................................................................................ ...