News & Events

Friday, 15:36- 12/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Công ty CP Camimex Group
Friday, 17:48- 05/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT Niêm yết trái phiếu ----------------------------------------------------------
Friday, 15:48- 05/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Công ty CP Camimex Group
Wednesday, 13:09- 03/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024
Wednesday, 13:07- 03/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày cuối cùng để THQ thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi ...
Thursday, 15:13- 20/06/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - GCN ĐKDN Công ty CP Camimex Group thay đổi lần thứ 21 ngày 19/06/2024