Báo cáo tài chính

Thứ sáu, 17:39Ngày 26/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Công ty CP Camimex Group
Thứ bảy, 14:48Ngày 30/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BCTC kiểm toán năm 2023 Công ty CP Camimex Group
Thứ ba, 10:54Ngày 30/01/2024 .
Công ty CP Camimex Group - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 --------------------------------------------
Thứ sáu, 09:55Ngày 27/10/2023 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 -------------------------------
Thứ ba, 17:23Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 ----------------------------------------------------- 
Thứ sáu, 16:32Ngày 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------