News & Events

CAMIMEX KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN LOTTE
Tuesday, 14:53- 03/03/2015 .

Ngày 10/04/2014, Công ty Camimex và Tập đoàn Lotte (Lotte International Co., Ltd.,) ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược. Hai công ty  đã chính thức trở thành đối tác chiến lược, hợp tác trên các lĩnh vực: Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm tôm.

HD DH2