Fisheries news

Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group Trao Tặng Máy Thở, Thuốc Và Vật Tư Y Tế Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí Minh
Monday, 14:27- 09/08/2021 .

Để góp sức vào cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Tháng 08/2021, Tập đoàn Công ty CP Camimex Group đã trao tặng máy thở, thuốc và vật tư y tế cho các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh