Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015
Thứ hai, 14:48Ngày 15/08/2016 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2015 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2015 :