Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Thứ tư, 14:44Ngày 16/08/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 06 Tháng Đầu Năm 2017 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính kiểm toán 06 tháng đầu Năm 2017 :