Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY CAMIMEX 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Thứ tư, 14:50Ngày 02/09/2015 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 06 tháng đầu năm 2015 như sau :

 

BCTC kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015 :