Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Thứ tư, 14:44Ngày 30/08/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Hợp Nhất 06 Tháng Đầu Năm 2017 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính kiểm toán hợp nhất 06 tháng đầu Năm 2017 :