Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016
Thứ sáu, 14:46Ngày 31/03/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính kiểm toán Năm 2016 :