Thông cáo báo chí

CAMIMEX GROUP CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM TÀI CHÍNH 2019
Thứ tư, 14:37Ngày 05/06/2019 .

        Ngày 04 tháng 06 năm 2019, Công ty CP Camimex Group đã ký Hợp đồng kiểm toán số 40113/19/HĐTC-AC, về việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Camimex Group, với đơn vị kiểm toán là:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI CẦN THƠ

Địa chỉ: số I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.