Thông cáo báo chí

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÁNG 08 NĂM 2014
Thứ năm, 14:52Ngày 05/03/2015 .

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU - CÔNG BỐ MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG THÁNG 08 NĂM 2014 :

     Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 :

             Nội dung chi tiết vui lòng xem file 

     Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin :

             Nội dung chi tiết vui lòng xem file