Báo cáo tài chính

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ II NĂM 2015
Thứ ba, 14:50Ngày 18/08/2015 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Giải Trình Biến Động Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Quí II năm 2015 như sau :

 

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quí II Năm 2015 :