Thông cáo báo chí

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Thứ bảy, 14:42Ngày 21/04/2018 .

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15

Ngày 20/04/2018, Công ty CP CAMIMEX GROUP nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/04/2018 nội dung thay đổi tên công ty. Cụ thể như sau:

*  Tên công ty trước khi thay đổi:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt        :    CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMAU PROZEN SEAFOOD PROCESSING IMPORT EXPORT CORPORATION

Tên Công ty viết tắt                                          :    CAMIMEX

Tên công ty sau khi thay đổi (theo Giấy CN ĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 19/04/2018):

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt        :     CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt                            :     CAMIMEX GROUP

* (Nội dung chi tiết theo Giấy CN ĐKDN).