Thông cáo báo chí

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thứ ba, 14:19Ngày 13/02/2018 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

 

Xem chi tiết :