Thông cáo báo chí

Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu
Thứ năm, 10:11Ngày 12/08/2021 .

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

STT

Họ Tên

Diễn giải

Tải về

01

Bùi Đức Cường

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu

02

Bùi Đức Dũng

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu

03

Vũ Thị Bích Ngọc

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu