Thông cáo báo chí

VỤ THU HOẠCH TÔM ĐẦU NĂM 2016
Thứ bảy, 13:40Ngày 23/01/2016 .

Do đã có chiến lược từ trước, CMX đã cử cán bộ đi tập huấn học hỏi thêm kinh nghiệm trong và ngoài nước cho nên các vụ thu hoạch trong năm 2015 đã đạt kết quả tốt, cụ thể:

Công ty đang thả nuôi trên diện tích 60ha, thả luân phiên để đảm bảo mỗi tháng đều có thu hoạch 6-10 ha tuỳ thời điểm và nhu cầu về kích cở mà công ty cần, năng suất trung bình đạt 10 tấn/ha,

Tôm CMX nuôi theo chuẩn ASC, tôm TP đạt chất lượng về VSATTP và đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính nhất như EU, Nhật, Hàn Quốc, 

một số hình ảnh về vụ thu hoạch đầu năm 2016

CAMIMEX