Fisheries news

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY: THẢ GIỐNG TÔM SINH THÁI (TÔM SÚ VÀ THẺ CHÌ) VỀ SÔNG LỚN – SÔNG NGỌC HIỂN – NĂM CĂN
Friday, 14:41- 03/08/2018 .

Camimex là công đi luôn đi đầu trong lĩnh vực nuôi tôm sinh thái, thân thiện với môi trường, dự án tôm Sinh thái của Camimex kết hợp cùng Thụy Sĩ (COOP) là dự án tôm sinh thái kết hợp bảo vệ môi trường rừng đầu tiên của Việt nam và thế giới, dự án được mở rộng và phát triển cho đến hiện tại, đem lại thu nhập và tạo cuộc sống tốt cho hơn 1,200 hộ dân, Hằng năm công Camimex tổ chức những hoạt động để đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội và cho môi trường,…

 

Dưới đây là hoạt động thường niên của Công ty: Thả giống tôm sinh thái (tôm sú và thẻ chì) về sông lớn – sông Ngọc Hiển – Năm Căn,