Press release

Saturday, 14:42- 21/04/2018 .
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Monday, 14:44- 21/08/2017 .
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2017
Monday, 10:26- 22/05/2017 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Nghị Quyết Về Việc Bầu Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: ---------------------------------------------------- ...
Wednesday, 14:46- 22/02/2017 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của Ông Bùi Đức Cường như sau :
Wednesday, 14:46- 15/02/2017 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau Thông báo giao dịch cổ phiểu của Ông Bùi Đức Cường như sau :