Thông cáo báo chí

CAMIMEX LÀ NHÀ SẢN XUẤT TÔM SINH THÁI DUY NHẤT Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2015
Thứ năm, 14:20Ngày 05/03/2015 .

 

Năm 2015 trại giống Tôm Sinh Thái  đã được chứng nhận tiêu chuẩn sinh thái, CAMIMEX là công ty duy nhất trên thế giới hoàn thiện được chuổi sản phẩm sinh thái từ khâu tôm giống sinh thái đến thành phẩm sinh thái.

xem thêm : http://aseanseafood.org/ca319-n29128-camimex-is-only-organic-shrimp-producer-in-vietnam-and-in-the-world-of-2015.htm