Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 14:50Ngày 08/07/2015 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Lần II : ---------------------------------------------- ...
Thứ hai, 14:50Ngày 18/05/2015 .
Thứ hai, 14:51Ngày 18/05/2015 .
Thứ năm, 14:51Ngày 14/05/2015 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015: ------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 14:51Ngày 25/04/2015 .
Thứ năm, 14:51Ngày 23/04/2015 .