Tin thủy sản

Thứ ba, 09:13Ngày 23/01/2024 .
Mới đây, Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (Dutch Entrepreneurial Development Bank - FMO) cho biết đang xem xét khả năng đầu tư 15 triệu USD vào ...
Thứ tư, 18:39Ngày 12/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Kết Quả Xếp Hạng Tín Nhiệm Lần Đầu ------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 11:14Ngày 23/03/2022 .
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV sẽ ký một thỏa thuận tài trợ trị giá €295.000 với Camimex,.........................................................
Thứ bảy, 08:26Ngày 19/02/2022 .
Dự án tôm sinh thái Camimex - Đất Mũi dự kiến triển khai tại địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, ở các tiểu khu: 081, 082, 083, 084, 085. Tổng diện tích ...
Thứ bảy, 23:16Ngày 14/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group TIếp Tục Trao Tặng Máy Thở Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí Minh-------------------- ...
Thứ hai, 14:27Ngày 09/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group Trao Tặng Máy Thở, Thuốc Và Vật Tư Y Tế Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí ...