Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 14:11Ngày 29/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH ES VINA---------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 10:37Ngày 28/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -CBTT hợp đồng kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Camimex Group *------------------- ...
Thứ ba, 10:35Ngày 26/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Bùi Sĩ Tuấn, Bùi Đức Cường, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Đăng ...
Thứ tư, 16:25Ngày 13/07/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động Trong Công Ty ------------------ ...
Thứ tư, 16:22Ngày 13/07/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công Văn Số 4377/UBCK-QLCB Ngày 08/07/2022 Của UBCK Nhà Nước ----------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:38Ngày 01/07/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Thông Báo Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Mã Chứng Khoán ...