Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 16:21Ngày 07/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty V/v: Thay Đổi Tài Sản Góp Vốn Tại Công Ty CP Camimex  --------------------------------------- ...
Thứ ba, 19:46Ngày 04/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tiến Độ Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán 30 Triệu Cổ Phiếu ----------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 11:00Ngày 29/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Xác Nhận Về Việc Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp1 ---------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 10:57Ngày 21/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cp Camimex Group Ngày 20 Tháng 12 Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 15:01Ngày 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thay Đổi (Điều Chỉnh) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------- ...
Thứ hai, 13:03Ngày 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 --------------------------------------------------------------------- ...