Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 14:26Ngày 04/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH- ------------------------------------------
Thứ năm, 14:24Ngày 04/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu --------------------------------
Thứ năm, 14:20Ngày 04/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Bùi Sĩ Tuấn, Ông Huỳnh Văn Tấn, Ông Bùi ...
Thứ tư, 16:37Ngày 03/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT phê chuẩn giao dịch với các công ty thành viên trong tập đoàn ----------------------------------- ...
Thứ bảy, 10:50Ngày 30/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 --------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:37Ngày 29/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 ------------------------------------------------------------------------------- ...