Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 14:42Ngày 19/06/2018 .
Quyết định của HĐQT công ty về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Camimex SG
Thứ ba, 14:42Ngày 24/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Và Quy Chế Quản Trị Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Thứ hai, 14:42Ngày 23/04/2018 .
Thông báo V/v Thay đổi tên và mẫu dấu Công ty Camimex Group
Thứ bảy, 14:42Ngày 21/04/2018 .
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Thứ bảy, 14:42Ngày 21/04/2018 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2018 như sau :
Thứ năm, 14:43Ngày 19/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 : ------------- ...