Tin tức & Sự kiện

Thứ bảy, 11:15Ngày 02/04/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - - Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ----------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:10Ngày 30/11/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT tăng vốn và sửa đổi điều lệ công ty --------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 11:08Ngày 30/07/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 10:58Ngày 25/06/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - - Quyết định của HĐQT V/v Thoái vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex ------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 10:55Ngày 31/03/2021 .
Công ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT Vv thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ ba, 10:48Ngày 30/03/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ...