Tin tức & Sự kiện

Thứ bảy, 10:41Ngày 07/11/2020 .
- Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Ông Bùi Đức Dũng----------------------------- ...
Thứ tư, 10:27Ngày 21/10/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc Sơn.------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 10:24Ngày 14/08/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group  - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC 6 tháng đầu năm 2020 ------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ tư, 10:20Ngày 15/04/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group  - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 -------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 10:16Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2019 -------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:32Ngày 30/03/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ...