Báo cáo tài chính

Thứ sáu, 17:22Ngày 28/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020  ------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 10:14Ngày 20/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020  ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 13:42Ngày 21/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2020 .............................................................. ...
Thứ hai, 11:20Ngày 30/03/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 ................................................................................ ...
Thứ hai, 19:13Ngày 20/01/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2019 ------------------------------------------------------------------------------ ...
Chủ nhật, 14:35Ngày 20/10/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2019 ----------------------------------------------------------------------------- ...