Báo cáo tài chính

Thứ ba, 17:23Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 ----------------------------------------------------- 
Thứ sáu, 16:32Ngày 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 13:57Ngày 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 16:23Ngày 30/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2022
Thứ bảy, 13:09Ngày 29/10/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group  - Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022
Thứ hai, 17:36Ngày 29/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022