Báo cáo tài chính

Thứ hai, 10:14Ngày 20/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020  ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 13:42Ngày 21/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2020 .............................................................. ...
Thứ năm, 14:35Ngày 02/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 ................................................................................ ...
Thứ hai, 14:34Ngày 20/01/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2019 ------------------------------------------------------------------------------ ...
Chủ nhật, 14:35Ngày 20/10/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2019 ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 14:36Ngày 21/08/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kiểm Toán 06 Tháng Đầu Năm 2019 ------------------------------------------------------------------------------- ...