Báo cáo tài chính

Thứ bảy, 13:50Ngày 22/10/2016 .
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Quí III Năm2016 như sau :
Thứ hai, 13:51Ngày 15/08/2016 .
Thứ hai, 13:51Ngày 15/08/2016 .
Thứ hai, 13:52Ngày 15/08/2016 .