Thông cáo báo chí

Thứ năm, 13:08Ngày 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Với Giá Trị 100 Tỷ Đồng------------------------------------------------------ ...
Thứ năm, 13:09Ngày 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Nghiên Cứu, Sản Xuất Thủy Sản Công Nghệ Cao---------------------- ...
Thứ sáu, 15:44Ngày 08/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Đăng Ký Ngày Giao Dịch Bổ Sung Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Camimex Group---------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 08:32Ngày 05/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 05------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 15:05Ngày 24/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty CP Camimex Group - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 18------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:14Ngày 21/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Nghị Quyết HĐQT Điều Chỉnh Phương Án Chào ...