Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 15:36Ngày 12/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Công ty CP Camimex Group
Thứ sáu, 17:48Ngày 05/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT Niêm yết trái phiếu ----------------------------------------------------------
Thứ sáu, 15:48Ngày 05/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Công ty CP Camimex Group
Thứ tư, 13:09Ngày 03/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024
Thứ tư, 13:07Ngày 03/07/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày cuối cùng để THQ thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi ...
Thứ năm, 15:13Ngày 20/06/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - GCN ĐKDN Công ty CP Camimex Group thay đổi lần thứ 21 ngày 19/06/2024