Thông cáo báo chí

Thứ ba, 14:42Ngày 24/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Và Quy Chế Quản Trị Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Thứ hai, 14:42Ngày 23/04/2018 .
Thông báo V/v Thay đổi tên và mẫu dấu Công ty Camimex Group
Thứ bảy, 14:42Ngày 21/04/2018 .
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Thứ hai, 14:44Ngày 21/08/2017 .
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2017
Thứ hai, 10:26Ngày 22/05/2017 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Nghị Quyết Về Việc Bầu Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: ---------------------------------------------------- ...