Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 10:58Ngày 25/06/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - - Quyết định của HĐQT V/v Thoái vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex ------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 10:55Ngày 31/03/2021 .
Công ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT Vv thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ ba, 10:48Ngày 30/03/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 11:06Ngày 30/01/2021 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2020------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 10:41Ngày 07/11/2020 .
- Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Ông Bùi Đức Dũng----------------------------- ...
Thứ tư, 10:27Ngày 21/10/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc Sơn.------------------------------------------------------------------------ ...