Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 15:33Ngày 28/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT V/v Điều Chỉnh Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Người Lao Động
Thứ năm, 10:20Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Phiếu Phát Hành Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở ...
Thứ năm, 10:18Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Thứ năm, 10:15Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Triển Khai Phát Hành Cổ Phiếu Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu --------------------------------------
Thứ năm, 08:55Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT CV Số 3791/UBCK-QLCB Của UBCK NN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 16:55Ngày 27/05/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  ...