Tin tức & Sự kiện

Thứ bảy, 08:26Ngày 19/02/2022 .
Dự án tôm sinh thái Camimex - Đất Mũi dự kiến triển khai tại địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, ở các tiểu khu: 081, 082, 083, 084, 085. Tổng diện tích ...
Thứ năm, 11:33Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thư Giải Trình Biến Động Lợi Nhuận Sau Thuế Quý IV/2021 So Với Cùng Kỳ -------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:46Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 13:50Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Định Kỳ Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu Doanh Nghiệp ----------------------------- ...
Thứ năm, 11:17Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2021 ---------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 11:27Ngày 20/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường – Thành Viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám ...