Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 16:57Ngày 16/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường -----------------------------------------------
Thứ hai, 13:27Ngày 14/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Liên Quan Của Người Nội Bộ Bà Vũ Thị Bích Ngọc Mua 1.000.000 Cổ Phần
Thứ sáu, 11:33Ngày 11/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Số Lượng CP Sở Hữu Của CĐL, Nhà Đầu Tư Năm Giữ 5% Trở Lên Công Ty TNHH ES VINA
Thứ năm, 16:04Ngày 10/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ------------------------------------------------------ ...
Thứ năm, 16:02Ngày 10/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Huỳnh Công Nhân
Thứ bảy, 13:09Ngày 29/10/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group  - Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022