Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 09:27Ngày 08/07/2015 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Lần II : ------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ hai, 07:40Ngày 18/05/2015 .
Thứ hai, 07:40Ngày 18/05/2015 .
Thứ năm, 15:45Ngày 14/05/2015 .
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015: ------------------------------------------------------------------------------------- .. ...
Thứ bảy, 07:41Ngày 25/04/2015 .
Thứ năm, 07:41Ngày 23/04/2015 .