Tin tức & Sự kiện

Thứ bảy, 07:41Ngày 25/04/2015 .
Thứ năm, 07:41Ngày 23/04/2015 .
Thứ tư, 07:42Ngày 22/04/2015 .
Chủ nhật, 07:42Ngày 22/03/2015 .
Thứ năm, 14:20Ngày 05/03/2015 .
Năm 2015 trại giống Tôm Sinh Thái đã được chứng nhận tiêu chuẩn sinh thái, CAMIMEX là công ty duy nhất trên thế giới hoàn thiện được chuổi sản phẩm sinh thái từ khâu tôm giống sinh thái đến ...
Thứ năm, 07:42Ngày 05/03/2015 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014 : + Báo cáo tài chính quý II năm 2014 xem file + Báo cáo tài chính ...